5.1 encap, coup, cohes

tight encapsulation – properties (attributes)
lose coupling – relacja has-a poprzez interface a nie konkretny typ
– uwolnienie sie od szczegółów konkretnej implementacji na rzeczy interfejsów
– logikę przenosimy do interfejsu a sami wołamy tą samą metode
high cohesion – elementy są spójnie połączone pod względem np logiki, zwartość, komponent grupuje wszytskie
metody związane z konkretną funkcjonalnością.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>