2.4 Exception, try, catch,finally

w catch może być kolejny try catch, wtedy nazwa wyjątku w pierwszym i drugim catch muszą być inne
w catch nie może być samego innego catch
można rzucić z metody Error:
void wykonaj() throws Error {
throw new Error();
}

finally nie wykona się jeśli rzucony zostanie error który zamknie jvm
jeśli metoda rzuca Error a my łapiemy Exception to nie złapiemy, ale finally sie wykona
ogólnie errory można rzucać i łapać jak wyjątki
można też tak:
…} catch (Throwable e) {…

private static void wykonaj() throws Throwable {
throw new Throwable();
}

java.lang.Throwable extends Object implements Serializable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>