1.5

konstruktor może mieć wszystkie modyfikatory dostępu
prywatny konstruktor w singletonie
klasa wewnętrzna może wołać prywatny konstruktor
pakietowy konstruktor może być użyty tylko z tego samego pakietu ?
domyślny bezargumentowy konstruktor ma dostęp pakietowy
z jednego konstruktora możemy wołać inny za pomocą this
za pomocą super możemy natomiast wołać superkonstruktor
każdy argumentowy konstruktor subklasy musi mieć odpowiednik w superklasie albo wołać this na przeładowanym konstruktorze odpowiadającym konstruktorowi superklasy
nie może być abstract ?
nie moze być final ?
w hierarhi sub woła super, super swojego super aż do konstruktora Object a potem wykonywanie zaczyna sie w dół
od najwyższego na najniższego czyli tego rzeczywiście wywołanego

regular inner:
Outer.Inner x = new Outer().new Inner();

z import Outer.Inner; albo: import Outer.*;
Inner x = new Outer().new Inner();

static nested:
Outer.Inner x = new Outer.Inner();
albo import Outer.*; czy import Outer.Inner; czy import static Outer.Inner; ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>