filesy

File f1 = new File(“katalog\\pliczor1.txt”); jesl inie ma takiego katalogu: Exception in thread “main” java.io.IOException: The system cannot find the path specified

do InputStreamReader nie mozna przekazac File
konstruktory: InputStreamReader(InputStream is)
InputStreamReader(InputStream is,Charset c)
sam InputStream jest abstrakcyjny

tworzenie FileReader ma dwa konstruktory: przyjmujacy File i String
rzuca FileNotFoundException

Writer – podstawowe metody: write i append
tworzenie pliku rzuca IOException

FileWriter fw = new FileWriter(“pli.txt”);
BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);// drugi konstruktor przyjmuje tez int jako drugi parametr:rozmiar bufora
- tworzy pusty plik
bw.write(“ksajhfkjdsalkj);
- jeszcze nie zapisuje

PrintWriter format()
print()
printf()
println()
4 konstruktory: File,String,Writer,OutputStream

Console
c.reader() zwraca Reader()
c.writer() zwraca Writer()
format()
printf()
readLine() do Stringa //wersje bezargumentowe i wielo
readPassword() zwraca tablice char[] //do formatowania

do kataloigów: mkdirs

File directory = new File(“folder/katalog”);
directory.mkdir(); //nie utworzy bo jest wiecej niz 1 katalog
System.out.println(directory.exists()); //false
trzeba uzyc mkdirs
utworzenie pliku w nieistniejacym katalogu -IOException
delete() usuwa tylko puste katalogi
renameTo(File f) – mozna zmienic nawet jak jest pełny
list() zwraca tablice plików i podkatalogów z katalogu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>