3.2

File f1 = new File(“katalog\\pliczor1.txt”);
jesl inie ma takiego katalogu:
Exception in thread “main” java.io.IOException: The system cannot find the path specified
czyli: wcześniej musi być plik

BufferedWriter nie pozwala na podanie w konstruktorze File
musi być FileWriter
z kolei sam new FileWriter(f) rzuca IOException
drugi konstruktor: BufferedWriter(Writer fw,int bufferSize)

zeby wczytac dane z FileReader trzeba najpierw stworzyć tablice (nie moze być null)
FileReader fr.read(tablica);
metoda zwraca inta -1 jesli napotka na koniec linii

BufferedReader ma readLine()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>