1.1

- outer class access modifiers: public and default
- abstract public class / public abstract class
- klasa w difultowym pakiecie nie ma pakietu w pierwszej linii
normal import declaration imports classes from packages,
static import declaration imports static members from classes

abstract class can have constructor and it can be called from subclasses constructors trough super()

jedna zwykla klasa wewnetrzna moze rezszerzyc inna zwykla klase, rowniez abstract
klasa w metodzie moze rozszerzyc inna zwykla wewnetrzna
nie mozna rozszerzyc klasy zdefiniowanej w metodzie poza metoda, ale w samej metodzie mozna
stworzyc druga klasa i ona moze rozszerzyc

klasy z pakietu java.lang sa automatycznie importowane
klas z tego samego pakietu tez nie importujemy ba sa widoczne bezposrednio
* nie zastepuje nazw podpakietów tylko klasy (+ pola i metody statyczne przy imporcie statycznym?)
unikamy przez to koniecznoscoi podawnia klasy albo interfejsu przed statytczna metoda albo polem

zmienna interfejsu public static final – dowolna kombinacja tych modyfikatorów

klasy i interfejsy wewnatrz interfejsu sa implicite static i public

override – nie trzeba rzucac wyjatku w submetodzie

nazwy klas $ i podkreslnik “_” ok, kreska nie

klasy lokalne metody niemoga miec modyfikatorow dostepu, tylko default + abstractmfinal i striftfp

klasy metody (anonimowe i nazwane)nie moga uzywac zmiennych metody nie final

ze statycznej metody nie mozna odwolac si edo nie statycznego pola, ale można do statycznego pola z nie staycznej metody

tablica ma pole length, nie ma metody

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>