Rozne

- wywolanie finalize() nie gwarantuje zeobiekt bedzie usuniety, bo w tej metodzie mozna przekazac referencje do siebie do innego obiektu

@Override stosuje sie tez do metod implementowanych z interfejsu

nie mozna override klas prywatnych, nAWET PRZEZ KLASY wew
overload tez nie dziala w tym przypadku. Mozna poprosty stworzyć metode o takiej samej nazwie i syganturze ale nie jest to nadpisywanie ani overload. Bedzie to osobna implementacja tej samej metody nie podlegającej polimorizmowi. Oznacza to, że wywolanie metody na obiekcie o typie referencji Sub i typie obiektu Super, wywola metode Super.

@Override nie pozwala na zwracanie int/Integer
Overload pozwala na takie coś
Overload pozwala na int/Integer oraz Sup/Sub w argumencie

legalnie przładowana metoda pozwala zwracać dowolny typ danych
łącznie z void/int
zwracanie int/Integer nie jest przeladowaniem ale w przeladowanej metodzie jest ok, podobnie jak Sup/Sub

nie moze byc dwoch takich samych klas w pakiecie, dotyczy to sytuacji kiedy w jednym pliku mamy class X a inny plik to Public class X

ordering of booleans??????????????

ExceptionInitializerError extends LinkageError
wyjatek w trakcie staycznej inicjalizaji albo inicjalizacji
zmiennej statycznej

^ bitwise exclusive OR
f i f = f
t i t = f
t i f = t
f i t = t
| bitwise inclusive OR
działa na dwóch zmiennych 4 | 5
porównuje zapisy bitowe tych liczb
zapis bitowy daje
1 i 1 = 1
reszta kombinacji: 0

~ Unary bitwise complement
zamienia bity 1 na 0 a zero na jeden w bitowej reprezentacji liczb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>