Rozne

- wywolanie finalize() nie gwarantuje zeobiekt bedzie usuniety, bo w tej metodzie mozna przekazac referencje do siebie do innego obiektu

@Override stosuje sie tez do metod implementowanych z interfejsu

nie mozna override klas prywatnych, nAWET PRZEZ KLASY wew
overload tez nie dziala w tym przypadku. Mozna poprosty stworzyć metode o takiej samej nazwie i syganturze ale nie jest to nadpisywanie ani overload. Bedzie to osobna implementacja tej samej metody nie podlegającej polimorizmowi. Oznacza to, że wywolanie metody na obiekcie o typie referencji Sub i typie obiektu Super, wywola metode Super.

@Override nie pozwala na zwracanie int/Integer
Overload pozwala na takie coś
Overload pozwala na int/Integer oraz Sup/Sub w argumencie

legalnie przładowana metoda pozwala zwracać dowolny typ danych
łącznie z void/int
zwracanie int/Integer nie jest przeladowaniem ale w przeladowanej metodzie jest ok, podobnie jak Sup/Sub

nie moze byc dwoch takich samych klas w pakiecie, dotyczy to sytuacji kiedy w jednym pliku mamy class X a inny plik to Public class X

ordering of booleans??????????????

ExceptionInitializerError extends LinkageError
wyjatek w trakcie staycznej inicjalizaji albo inicjalizacji
zmiennej statycznej

^ bitwise exclusive OR
f i f = f
t i t = f
t i f = t
f i t = t
| bitwise inclusive OR
działa na dwóch zmiennych 4 | 5
porównuje zapisy bitowe tych liczb
zapis bitowy daje
1 i 1 = 1
reszta kombinacji: 0

~ Unary bitwise complement
zamienia bity 1 na 0 a zero na jeden w bitowej reprezentacji liczb

join()

package methodLocal;public class Main {    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {        Runnable r1 = new Runnable(){

            @Override

            public void run() {

                for(int i=0;i<100;i++){
                    System.out.println(i);

                    try {

                        Thread.sleep(100);

                    } catch (InterruptedException e) {

                    }

                }

            }

        };

        Thread t1 = new Thread(r1);

        t1.start();

        t1.join();

        

        System.out.println(Thread.currentThread().getName());

        

    }

}JavaToHtmlTest/Java2HtmlTest is a test program to display 

    * capabilites of togotutor’s online tool for converting Java Code to 

    * HTML format. The generated HTML code can be pasted on any web page 

    * to display properly formatted Java Code. 

    */

public class JavaToHtmlTest{

       private static final long serialVersionUID = 8683452581122892189L;       private transient int javaToHtml;       private String name;      /**

       * Prints Welcome message

       *

       * @param args

       *            String array with input parameters.

       */


       @SuppressWarnings(“unchecked”)

       public static void main(String args[]){

           System.out.println(“Welcome to Togotutor.com’s “

                   + “Online Java To Html Conversion tool.”);

       }}